Fakturering

Vid avtalsbekräftelse faktureras 25 000 kr för planering och förberedelser därefter sker fakturering efter varje genomförd aktivitet 20 dagar netto.

Avbrottsklausul

Uppdragsgivaren kan avbryta uppdraget före dess start utan ytterligare kostnader exklusivt en debitering som uppgår till 25 % av avtalad investering till uppdragsgivaren med avsikt att täcka alla uppkomna kostnader: projektering, planerings, bokningskostnader samt andra med uppdraget behäftade kostnader. 

Vid avbrott före uppdragets komplettering, faktureras den vid tillfället genomförd arbetstiden samt 50 % av kvarvarande arbetstid enligt avtalad plan.

I de fall då CM Development inte fullgör uppdrag enligt avtal skall den vid tillfället återstående arbetstiden, enligt uppdraget, ej faktureras, alternativt återbetalas till uppdragsställaren.