Fakturering:

Vid avtalsbekräftelse faktureras 15 000 kr för planering och förberedelser därefter sker fakturering efter varje genomförd aktivitet 20 dagar netto

Avbrottsklausul:

Uppdragsgivaren kan avbryta uppdraget före dess start utan ytterligare kostnader exklusivt en debitering som uppgår till 25 % av avtalad investering till uppdragsgivaren med avsikt att täcka alla uppkomna kostnader: projektering, planerings, bokningskostnader samt andra med uppdraget behäftade kostnader. 

Vid avbrott före uppdragets komplettering, faktureras den vid tillfället genomförd arbetstiden samt 50 % av kvarvarande arbetstid enligt avtalad plan.

I de fall då CM Development inte fullgör uppdrag enligt avtal skall den vid tillfället återstående arbetstiden, enligt uppdraget, ej faktureras, alternativt återbetalas till uppdragsställaren.