Värderingsstyrning som Verktyg

Bakgrund

Vi har länge sett att företag med starka värderingar är mer framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Nu är det också bevisat att det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat!

Studier kopplar samman 300 enkätsvar kring kultur och värderingar med genomsnittlig avkastning och tillväxt från åren 2009-2012.
Resultatet visar att de bolag som lyckats få kultur och värderingar att genomsyra organisationen, har högre genomsnittlig avkastning och högre tillväxt.


– Vi ser att bolag som har lyckats implementera sin företagskultur upplever förbättringar som högre kundnöjdhet, bättre samarbete och en mer förändringsbenägen organisation. Detta kommer också visa att det ger effekt på sista raden och att det går relativt snabbt. Satsar man på rätt typ av aktiviteter ger det resultat inom 0-6 månader, förklarar psykologen Fredric Bohm,

Framgångsfaktorn är att ”leva sina värderingar” genom att översätta dem till konkreta beteenden. En organisations värderingar och kultur tydliggör hur man bör vara och bete sig på jobbet, i stort och smått. Det kräver mindre uppföljning. Och ger mer självgående och kreativa medarbetare. Kombinerar man detta med en lysande vision, tydliga mål så minskar behovet av regler radikalt samtidigt som drivet ökar.

Det sägs ofta att kultur och värderingar sitter i väggarna. Men det gör det inte. Det sitter inte i ryggmärgen heller. Inte förrän en medarbetare har sett ett beteende eller symbolhandlingar tillräckligt många gånger. De beteenden som är önskvärda i en organisation behöver alla lära sig och förhoppningsvis blir de naturliga med tiden.

Värderingsstyrt ledarskap ger resultat

När ett företag växer ställs andra krav på ledarskapet. Det traditionella chefskapet duger inte i ett tjänsteföretag som växer och vars medarbetare både är och vill vara självständiga och innovativa.

I en liten organisation med en stark och engagerad grundare och entreprenör i spetsen är det ganska enkelt att skapa och upprätthålla en kultur. Alla ser chefen och hur hon eller han beter sig och alla litar på sin känsla och det är bara att köra på.

När ledare är tydliga med vilka beteenden som är önskvärda kommer alla andra att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. Genom den tydligheten skapar vi oss själva en enklare vardag.

Det viktigaste av allt är att alla ledare, formella som informella, visar vägen, att vi vet vad som gäller och att vi föregår med gott exempel. Även om en ledare har enorm tillit till sina medarbetare, så är det precis som med barn – de gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Rätt naturligt. Med en tydlighet i beteenden, attityd och symbolhandlingar vet alla kollegor intuitivt hur de ska bete sig för att det ska gå bra.

Det handlar om ”hur vi ska få våra medarbetare att fatta vettiga beslut utan att fråga en chef först” men även ”hur skapar vi en miljö som är rolig att arbeta i, där man vill och vågar ta egna initiativ”.

Detta är vad värderingsstyrt ledarskap handlar om. Och min tro är att det är den typen av ledarskap som krävs i ett tjänsteföretag, där man når försprång genom människor och där självständighet, kreativitet och karaktär är avgörande.


Värderingsstyrt ledarskap ger resultat och kommer driva utvecklingen mot en sundare och effektivare kultur i företaget.