Matchen mot STRESS – OBALANS – OHÄLSA

Syfte

Skapa en personlig plan med stöd av
Nya insikter
Nya kunskaper och
Systematiska reflexioner förändra de beteenden
och beslut
som skapat obalans i vardagen

Mål

Att deltagarna:
Har balans i sin vardag
Har och använder verktyg för stresshantering
Har och arbetar med sin handlingsplan
Har fått ökad självinsikt
Mår bättre som person och ledare

Omfattning

Tider: Dag 1 (8/3), Dag 2 (12/4), Dag 3 (24/5), (uppföljning) 0900 – 1700

Plats: CM Development Bjurögatan 48 Malmö

Investering: 15 000 kr ex. Moms

Max 10 deltagare

Anmälan: Sker på CM Development’s hemsida under Boka kurs

Kursavgiften skall vara erlagd före kursstart. Efter anmälan kommer Du få underlag som skall göras före kursstart och som ska medföras till kursen

För mer information ring CG, 0709-10 01 31

VÄLKOMMEN!