Vilken skillnad kan ledarskapet göra i verksamheten?

Hur påverkas effektivitet och lönsamhet av ledarskapet?
Vi erbjuder nu ett utvecklingsprogram för Nya Chefer

NY SOM CHEF


Är ett utvecklingsprogram för dem som är ny som chef eller bara har några års erfarenhet som formell chef.


Målsättning
Syftet med Ny som chef är att stärka deras förmåga att möta de situationer som de står inför i sin verksamhet.
De får ta del av forskning och teorier kring ledarskap och gruppdynamik som de kan omsätta i sitt praktiska arbete som chef.
De får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation
De får träna och testa i olika situationer, vilket kommer tydliggöra vilka handlingsalternativ de har.

Efter genomförd utbildning är vårt mål att deltagarna:

  • Känner sig trygg i sin nya roll och vet vad som förväntas av dem.
  • Inhämtat tillräckligt med insikter om sig själv för att kunna börja utveckla det personliga ledarskapet.
  • Har bestående kunskaper i de teorier, modeller och verktyg som är förutsättningen för ett framgångsrikt ledarskap.

Omfattning
6 dagar (1+1+1+1+1+1)
Beteende & Drivkraftsanalys ingår


Investering
Öppet program min 5 – max 8 deltagare 30 000 kr/deltagare ex. moms
Start tillfälle:

17 aug 2023 sista anmälningsdag 1 aug
28 sept 2023 sista anmälningsdag 1 sept.
26 okt 2023 sista anmälningsdag 1 okt
23 nov 2023 sista anmälningsdag 1 nov


Företagsanpassat program max 8 deltagare 90 000 kr ex. moms, start enligt ök.
För mer information ring 0709 – 10 01 31, CG