Hur påverkas effektivitet och lönsamhet av ledarskapet?
Vi erbjuder nu ett utvecklingsprogram för Nya/Unga Chefer

NY/UNG SOM CHEF


Ny/Ung som chef är ett utvecklingsprogram för dem som första gången blivit chef och
dem som bara har några års erfarenhet som formell chef.


Målsättning
Syftet med Ny/Ung som chef är att stärka deras förmåga att möta de situationer som de
står inför i sin verksamhet.
De får ta del av forskning och teorier kring ledarskap och gruppdynamik som de kan
omsätta i sitt praktiska arbete som chef.
De får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation
De får träna och testa i olika situationer, vilket kommer tydliggöra vilka handlingsalternativ de har.
Efter genomförd utbildning är vårt mål att deltagarna:
• Känner sig trygg i sin nya roll och vet vad som förväntas av dem
• Inhämtat tillräckligt med insikter om sig själv för att kunna börja utveckla det
personliga ledarskapet
• Har bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som är
förutsättningen för ett framgångsrikt ledarskap
Omfattning
6 dagar (1+1+1+1+1+1)
Beteende & Drivkraftsanalys ingår

Investering
Öppet program min 5-max 10 deltagare 25 000 kr ex. moms
Start tillfälle 1: 6 maj 2020 Start tillfälle 2: 16 september 2020
Anmälan: Sker på www.cm-development.se/Boka kurs
Företagsanpassat program max 10 deltagare 60 000 kr ex. moms
Start enligt överenskommelse