Hur påverkas effektivitet och lönsamhet av ledarskapet?
Vi erbjuder nu ett utvecklingsprogram för Nya Chefer

NY SOM CHEF


Ny som chef är ett utvecklingsprogram för dem som första gången blivit chef och
dem som bara har några års erfarenhet som formell chef.


Målsättning
Syftet med Ny som chef är att stärka deras förmåga att möta de situationer som de
står inför i sin verksamhet.
De får ta del av forskning och teorier kring ledarskap och gruppdynamik som de kan
omsätta i sitt praktiska arbete som chef.
De får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation
De får träna och testa i olika situationer, vilket kommer tydliggöra vilka handlingsalternativ de har.
Efter genomförd utbildning är vårt mål att deltagarna:
• Känner sig trygg i sin nya roll och vet vad som förväntas av dem
• Inhämtat tillräckligt med insikter om sig själv för att kunna börja utveckla det
personliga ledarskapet
• Har bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som är
förutsättningen för ett framgångsrikt ledarskap
Omfattning
6 dagar (1+1+1+1+1+1)
Beteende & Drivkraftsanalys ingår

Investering
Öppet program min 5-max 10 deltagare 25 000 kr ex. moms
Start tillfälle 1: 6 maj 2020 Start tillfälle 2: 16 september 2020
Anmälan: Klicka här
Företagsanpassat program max 10 deltagare 60 000 kr ex. moms
Start enligt överenskommelse