Vår verksamhets filosofi

Vår filosofi är att vi utifrån ett verkligt behov hjälper kunden att stärka eller förändra ett beteende som ger en positiv och långsiktig utveckling och effekt. ”

CM Development genomför kvalificerade, behovsanpassade utbildningar och utvecklingsprogram.

Utvecklingsinsatser sker i nära samarbete med våra kunder, spänner över flera områden, samt är präglade av perspektiven före/under/efter det vill säga att vi alltid arbetar med behovsanalys, plan och uppföljande struktur.

Vår övertygelse är att resultat skapas av människor.
Vi utvecklar individer och organisationer till att nå sin fulla potential och frigör verksamhetens dolda resurser.
Ledare, specialist och medarbetare behöver olika stöd i utveckling och lärande, både inom ramen för det personliga likväl det organisatoriska arbetet.
Vår breda kompetens och erfarenhet gör att vi anlitats av många olika sektorer och vår referensbas är god.

Vår Vision
”Vi skall vara ett naturligt val för små och medelstora företag som vill utvecklas”

Vår Mission
”Tillsammans med kunden använda vår kapacitet att utveckla deras kultur och kompetens för att i ett affärsperspektiv höja effektivitet och lönsamhet”

Vår Värdegrund
”Vi inspirerar & motiverar”
”Vi visar personlig omtanke”

Vi gör skillnad

Claes-Göran Månsson

Claes-Göran, eller CG som han kallas, har ett förflutet som officer, chefsutvecklare och handledare inom Försvarsmakten.

Drygt 30 år inom försvaret har gett CG en god erfarenhet av arbete med grupper och ledare.

Efter att ha klivit i de civila kläderna har han fortsatt på samma bana och arbetar med organisationsutveckling, projektledning såväl som processledning. Han arbetar också med executive coaching samt som internkonsult med såväl strategiskt som operativt förändringsarbete.

Orsaksstyrd konsult

När CG inte är ute och handleder en UGL-kurs arbetar han som konsult och utbildare. I sitt arbete som konsult koncentrerar sig CG på orsakerna istället för symtomen. Med andra ord vill han inte bara hantera konflikterna utan istället ta reda på vad det beror på att nya konflikter hela tiden uppstår? Här är hans erfarenhet av arbete med värderingsstyrda organisationer till stor hjälp.

Hämtar kraft i skogen

En av CGs fritidssysselsättningar består av att vara i skog och mark under jaktsäsongen. Han beskriver det såhär:
– Min kraft hämtar jag i skogen när jag utövar min stora fritidssysselsättning jakt.

CGs motto

De två ordspråk som styr CG här i livet är: ”Vad Du ger får Du tillbaka” och ”Vänlighet skadar ingen”.