Coach mentorskap
Rollen som mentor handlar om ett förhållningssätt som
bottnar i en positiv syn på människor och deras
utvecklingsmöjligheter. I arbetet som personlig mentor
utgår vi från att det finns en utvecklingspotential både på
det personliga planet och yrkesmässigt i form av utveckling,
effektivitet och lönsamhet.
Det handlar om att identifiera möjligheter, samt att fokusera på
lösningar.
Fokus ligger på vad som är väsentligt för att nå uppsatta
mål, att identifiera olika lösningsalternativ och att arbeta
med dessa.

Hur träffarna är uppbyggda?
I uppstarten är det lämpligt att ha en tydlig agenda för
träffarna. Allt eftersom relationen byggs upp kan träffarna
bli mer situationsanpassade och därmed kännas mer
aktuella och meningsfulla för adepten.
Vid varje möte skapas en personlig handlingsplan som
följs upp. Detta leder till en kontinuitet, steg för steg
genomförs det aktiviteter mellan träffarna.

Hur träffarna genomförs?
12 månader med ett möte var annan månad mötestid
ca 1-2 timmar
Avstämning sker mellan varje träff via mail och telefon
Möte sker både på arbetsplatsen respektive neutral
plats enl. ök
Tillgång till coachning på telefon och mail under
hela programmet
Förberedelser och analys

I samband med att samarbetet påbörjas genomförs
en nulägesanalys
Genomgång av verksamheten:
• Mål och syfte med aktiviteten
• Roller
• Ansvar/befogenheter
• Planering, flöden
Investering
Individuellt mentorskap: 40 000 kr ex. Moms. Mentorskap i grupp: 60 000 kr ex. Moms/grupp (max 4 personer)
Fakturering sker med 50% före programstart och 50% efter 6 månader