Flygande UGL start på 2020

2019 års UGL avslutades med mycket nöjda deltagare. Vår nya kursplats är Örums Nygård SPA&Konferens, ett riktigt smultronställe.

Så här sa en deltagare:

JENS LUNDSTRÖM, FORSKARE HALMSTAD HÖGSKOLA

Före jag upplevde UGL-kursen så hade jag en bild av bra ledarskap som var klassiskt rotad i en stark personlighet som styr med hela handen. Jag förstår nu, att jag varit naiv i den föreställningen. Även om jag förut varit intresserad av samspelet mellan människor (i grupp) och till en viss del också ledarskap så förstår jag nu att dessa två områden är ett och samma. Kursen har väckt mitt intresse för människor igen!

I UGL-kursen upplever man de forskningsbetonade teorier som man sedan också läser om i efterföljande pass, för mig har detta varit en positivt omtumlande upplevelse som är allt annat än abstrakt och fiktiv. Verktygen som jag tar med mig är bra sammanfattade och lätta att förstå, därav blir också resultatet att det som lärs ut också kan tillämpas lättare då deltagarna tränat intensivt på kursen.

Från kursen tar jag med mig nya insikter om mig själv och hur jag fungerar i olika situationer – redan från första arbetsdagen efter kursen fick jag användning av dessa insikter. Vidare tar jag också med mig ett utökat kontaktnät genom de övriga kursdeltagarna, kontakter som jag tror är guld värt i situationer där man kan behöva råd och insikt.